munkakorileiras.hu

Mi a munkaköri leírás?

Mire használható a munkaköri leírás?

A munkaköri leírások egy adott feladat elvégzéséhez szükséges feladatok, ismeretek, készségek és kompetenciák elfogadott meghatározása és viszonyítási alapjai.

A munkaköri leírás célja, hogy azonosítsa a munkát viselők számára a szervezet által megkövetelt hozzájárulást. Ez egy alapvető eszköz a vezető számára, aki fel tudja használni annak biztosítására, hogy beosztottjai megértsék, mit kell elérniük, és milyen kritériumok alapján értékelik teljesítményüket.

A munkaköri leírások képezik az alapját a humánerőforrás-gazdálkodás számos fontos területének, többek között:

  • Toborzás és szűrés: A pontos pozícióleírások biztosítják az adott pozíciókra vonatkozó alapvető információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelölt képesítései és a munkakör igényei között jó legyen.

  • Képzés és fejlesztés: A jól megírt pozícióleírások azonosítják a feladat hatékony és biztonságos elvégzéséhez szükséges oktatást, tapasztalatot és készségeket.  Segíthetnek az alkalmazottaknak saját gyengeségeik meghatározásában, és segíthetnek a felügyelőknek a megfelelő képzési programok személyre szabásában.

  • Karrier utak: A munkaköri leírás egy hatékony eszköz a karriertervezési és mobilitási programok tervezéséhez.  A pozícióleírások tanulmányozása felfedheti az egyes munkahelyek közötti kapcsolatokat, valamint az egyik munkából a másikba való továbbjutáshoz szükséges ismereteket és készségeket.

  • Bérezés: Az igazságos bérezési struktúrák a munkahelyek külső és belső összehasonlításán alapulnak.  A jól megírt pozícióleírás lehetővé teszi a munkakör értékelések megalapozását, az aktuális bérpiaci adatokkal való összevethetőség érdekében.

  • Teljesítményértékelés: A pozícióleírások biztosítják a kapcsolatot a munka és a megfelelő teljesítményelvárások között.  Ezek a teljesítménybeli elvárások kritikus tényezőt jelentenek a munkavállaló teljesítményének, az érdemi fizetésemelésnek, valamint az átsorolásra vagy előléptetésre való esetleges felkészültségnek az értékelésében.

 

A munkaköri leírás főbb részei

Általános információk

Ezek a rövid munkaköri részletek, amelyek a munkaköri leírás elején találhatók, és általában a következőket tartalmazzák:

  • Beosztás

  • Felettes munkakör

  • Beosztottak száma

Egyes szervezetek a munkakör betöltő nevét és más vállalati adatokat is megjelentetnek ebben a szakaszban.

 

Munkakör célja

Rövid, világos megfogalmazása annak, hogy miért létezik a munkakör és milyen hozzájárulást várnak el tőle. Ez összegzi a munkakör szerepét a szervezet egészének szempontjából. Használjunk egyszerű mondatokat. A cél meghatározásának terjedelme ne haladja meg a 3-4 sort.

 

Fő felelősségek

Ezek azok a fő feladatok vagy fő szolgálati területek, amelyeket a munkakör betöltőjének teljesítenie kell. A munkakörök valamilyen eredmény elérését szolgálják; a felelősségek ezeket a folyamatos elvárásokat fogalmazzák meg. Az elvárt teljesítményt, eredményt azonosítják és nem azt, hogy hogyan végzik azt el.

A felelősségi területek részben a munkakörtől elvárt hozzájárulásokat fogalmazzuk meg.

Minden egyes felelősségi terület jelentős szerepet játszik a munkaköri cél elérésének teljesítésében.

A felelősségi területekkel kapcsolatos elvárások:

  • Összefüggésben kell hogy legyenek a munkakör számára kitűzött céllal.

  • A feladat mellett az elvárt eredményeket is tartalmazniuk kell.

  • Inkább a fő felelősségre, végeredményre koncentrálnak és nem az ahhoz vezető tevékenység részletes leírására.

 

Teljesítménymutatók

Az egyes feladatok elszámoltathatóságra vonatkozó minőségi teljesítménykritériumok, mint az elvégzendő feladatok mérőszámai. A teljesítménytervezés és a teljesítménymenedzsment rendszeren belüli megállapodás alapja.

 

Követelmények

A munkakörre vonatkozó követelmények meghatározása:

  • Képesítések, pl. szakmai képesítés, iskolai végzettség

  • Tapasztalat

  • Kompetenciák

Ebben a szakaszban fel kell tüntetni a munka alapvető és nem alapvető funkcióinak hatékony és biztonságos ellátásához szükséges készségek, ismeretek és képességek szintjét. A követelményeknél a munkakör megfelelő szintű ellátásához a munkakör betöltőjétől elvárt szakismereteket és képességeket kell meghatároznunk.

Itt se felejtsük el, hogy a munkakör által elvárt követelményeket írjuk le és ne a munkakör jelenlegi betöltőjének képzettségét és képesítését.

A kompetenciák azok a tudás, készségek, attitűdök, magatartások és indítékok, amelyek a kiváló, átlag feletti teljesítményhez vezetnek.

© Larskol Kft. – Minden jog fenntartva!